Технологиите в помощ на публичния сектор

от 06/10/2015

На 2 октомври 2015 г. се проведе среща с представители на публичния сектор в хотел  Landmark Creek, Пловдив, на която бяха представени най-новите ИТ продукти и решения за публичния сектор. Fujitsu Technology Solutions запозна аудиторията с възможностите на Fujitsu Client Computing Devices, сървъри и сториджи. За покриване нуждите от добра организация на административните дейности и услуги, с висока степен на надеждност и гарантирано спестяване на разходи, говориха от Kyocera. Те демонстрираха на живо ползите от Мanaged Document Services (MDS) за по-добра организация и сигурност на документооборота.