Трансформиране на администрацията в посока добро управление

от 13/03/2015

Eлектронното управление има за цел да улесни начина за работа на гражданите с администрацията. Каква е визията за електронно управление в България, какви са текущите и предстоящите дейности пред електронното управление, в каква степен предоставяните електронни административни услуги се използват от гражданите и бизнеса, какви са възможностите за финансиране на проекти, свързани с електронното управление, са въпроси, които бяха обсъждани в рамките на 16-та конференция по е-управление през 2015 г. Как може Инфо Център да помага на гражданите при проблеми с градската среда бе темата на презентацията с говорител Яко Пилософ, заместник изпълнителен директор, КОНТРАКС АД.