Център за медийни продукти към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ оборудван от КОНТРАКС

от 29/12/2016

КОНТРАКС дари необходимите технически средства за оборудването на Център за медийни продукти и Учебна музейна изложба към Катедра Етнология, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Идеята е студентите да могат да развият умения и опит да създават съвременни изложби за музеи и търговски изложения, както и различни медийни продукти - реклами, филми и др.