Център за социална рехабилитация и интеграция в Ботевград получи дарение от КОНТРАКС

от 11/08/2016

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в Ботевград от днес ще може да предложи на своите посетители възможност да подобрят своите когнитивни умения чрез предоставения от КОНТРАКС с дарение компютър с монитор, клавиатура и мишка. На него ще бъдат инсталирани мултимедийни продукти насочени към насърчване на вниманието, съобразителността, концентрацията и мисленето на децата.

Галерия