В Сливница бе издадена първата електронна рецепта

от 04/10/2007

Сливница, 3 октомври 2007 г. Първата електронна рецепта в България бе издадена и изпълнена днес, 3 октомври, в град Сливница в рамките на пилотния проект за електронна здравна карта, който се реализира от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Официалният старт на системата в първата лекарска практика и първата аптека, включени в проекта, бе даден от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Електронната рецепта се генерира автоматично след въвеждане на заболяването и медикамента. За максимална сигурност и надеждност, лекарят въвежда пин код, с който системата му позволява да издаде рецептата. „Тази система много ни облекчава и намалява значително административната ни работа. Електронната рецепта се издава за по-малко от 2 минути, четлива и няма грешки, а ние имаме достатъчно време за преглед на пациентите”, заяви д-р Елеонора Попова, първият общопрактикуващ лекар, интегриран в системата.

Вече издадена рецептата се съхранява на специален сървър в НЗОК, а информация за нея – на електронната карта на пациента. Данните се изпращат през специално устройство ICW box, което обработва и криптира информацията и се предава през защитена интернет среда. Тя е изградена на базата на Cisco мрежови комуникационни устройства, защитни стени (firewall) и базирани на IP телефонни комуникации. Набор от програмни средства SDK (SoftwareDevelopmentKit) на ICW, международна компания специализирана в електронното здравеопазване и основен системен интегратор в проекта, дава възможност за интеграция между системата и софтуерните пакети, използвани от лекарите – „Хипократ” на Контракс и тези на фармацевтитe – „Аптека Експерт 2” на Либра и „Фарма Стар” на AS Systems.

При посещение в аптеката, рецептата се отваря автоматично след поставяне на пациентската карта и тази на фармацевта едновременно в четящото устройство. Фармацевтът също въвежда пин код, за да се идентифицира и удостовери, че лекарството е отпуснато. „Обслужването е бързо, а клиентите, вярвам също ще бъдат доволни. С електронните рецепти информацията се генерира директно в момента на предоставяне на лекарството”, споделя магистър фармацевт Диана Димитрова, собственик на аптеката, обслужила първия пациент с електронна рецепта.

В момента стартира и използването на системата в останалите 6 лекарски практики и 3 аптеки в Сливница, които са включени в проекта. В следващите три месеца всички 1000 пациенти, които участват в проекта, ще представят при преглед и в аптеката електронната си карта, върху която се записва информация за електронната рецепта. През този период ще бъде направен и мониторинг, който ще покаже в каква насока и с какви темпове може да се премине към въвеждане на електронната карта за всички български граждани.

Системата на трите компании, които технически реализират проекта - ICW, Cisco и „Контракс”, е изработена изцяло съгласно спецификата и изискванията на българското здравеопазване и може лесно да се разшири и приложи на национално ниво.

Пилотният проект за въвеждане на електронни здравни карти стартира на 21 февруари, като обхваща две населени места - гр. Сливница и с. Алдомировци, 7 общопрактикуващи лекари, 4 аптеки и 1000 пациенти с хронични заболявания. в гр. Сливница. Той е част от изпълнението на предвидените действия и мерки в Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване, която бе приета от правителството в края на декември 2006 г.

Въвеждането на съвременните информационни технологии в здравеопазването е един от факторите за съвременно и модерно развитие на здравната система, в съзвучие с насоките в Европейския съюз. Затова и въвеждането на електронно здравеопазване е една от стратегическите цели в Националната здравна стратегия до 2013 г. Целта е по този начин да се изгради по-достъпна здравна система, да се предлагат повече и по-качествени услуги.