Вече две софийски училища са оборудвани с компютърни кабинети, благодарение на Контракс

от 17/02/2009

kontrax_schoool1.jpg

Мисията на „Контракс” ЕАД в българското училище активира учениците, стимулирайки ги към по-високи цели и повече знания.


22 СОУ „Г. С. Раковски” е първото училище с кабинет, оборудван с компютърни терминали, благодарение на Контракс.


Същият проект намери реализация и в 143 ОУ „Георги Бенковски”, където Контракс успешно реализира своя втори компютърен клас с NComputing.

Компютърен клас с NComputing

Нарастващият брой компютри във всяко училище изисква все повече ресурс за поддръжка, администриране и сигурност, решаване на софтуерни проблеми и антивирусна защита. Всеки компютър консумира над 200W електрoенергия, което означава, че консумацията на два компютърни кабинета е над 10kW. В допълнение, компютрите разсейват значително количество топлина, което от своя страна увеличава разходите за климатизация. От ергономична гледна точка стандартните компютри са обемисти и шумни, когато са повече в едно помещение като класната стая.


От друга страна, за учебните си цели, един ученик използва не повече от 5% от производителността на един съвременен компютър.


Решението на NComputing впряга цялата неизползвана производителност на компютъра, като я разпределя между до 30 ученика за малка част от разходите за индивидуален компютър за всеки.
Високоефективните „тънки” клиенти на NComputing консумират значително по-малко енергия, изискват по-малко място, напълно безшумни са и спестяват много време за администриране и поддръжка. Всичко това прави NComputing идеално решение за образователни институции.


Терминалните устройства на NComputing нямат никакви движещи се механични части, което ги прави изключително надеждни и удължава живота им до 3-пъти спрямо този на компютър. Един “host” компютър със стандартни параметри обслужва до 30 клиента, като единствено той се нуждае от „ъпгрейди”, администриране и поддръжка. Тоест разходите за поддръжка с NComputing намаляват до 90 пъти. Едно терминално устройство на NComputing консумира по-малко от 5W електроенергия, което означава, че разходите за електроенергия са драстично по-ниски в сравнение с тези при използването на компютри. Не на последно място, класната стая е по-просторна и тиха.


Софтуерът на Ncomputing от една страна, осигурява на учениците пълна компютърна функционалност (те на практика се чувстват като пред собствен компютър), а от друга дава на учителите достъп до ученическите екрани. По този начин учителят може, както да помага на учениците при решаването на учебните задачи, така и да контролира техните действия и ограничава посещенията на интернет сайтове с неподходящо съдържание и компютърните игри.
kontrax_school1.jpg