Животът на фермата в цялото му разнообразие се управлява лесно с Pantheon Farming

от 01/09/2014

 

Форум на тема „Модернизация на селскостопанския сектор чрез ИКТ“, организира ICT Media в рамките на международното селскостопанско изложение БАТА Агро, което се проведе на 26 - 29 август на летището в Стара Загора.

 

Сред участниците бе и КОНТРАКС, който представи софтуерното решение на Datalab, Словения - Pantheon Farming - интегрирана система за управление на процесите във фермата. То помага при водене на документацията и позволява бърз и опростен достъп до данните за ежедневните събития в една ферма. Продуктът дава възможност на фермерите да структурират електронни записи (отчети, счетоводни записи, записи за производството на растителни култури, животни и др.), да планират ефективно използването на ресурсите, да следят разходите, да повишат качеството и рентабилността, да подготвят цялата документация необходима за усвояване на средства по програма САПАРТ, за кандидатстване за кредит и субсидии.

 

Конференцията премина със съдействието на Асоциация на земеделските производители в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Национална асоциация на зърнопроизводителите и Асоциация на овощарите в България, а технологични партньори на инициативата бяха КОНТРАКС – официален партньор на Datalab, България, BG Business Solutions, Entegra, Frotcom, FTS, Intelligent Systems Bulgaria и SoftGroup.