"ЗК България Иншурънс" разказва за предимствата от внедряването на бекъп решения от Acronis

от 24/07/2020

Разговаряме с Ваня Соколова, ИТ Директор в „ЗК България Иншурънс“

Бихте ли разказали накратко какво представлява самият проект?

„ЗК България Иншурънс“ стартира  работа с Офис 365 преди две години. Първоначално мигрирахме пощенските кутии, след което се възползвахме и от предлаганите от платформата възможности за организация и съхранение на данни - Onedrive и Sharepoint. Все по-активното използване на технологията, която обхвана основни процеси в Дружеството, доведе до нарастване на обема от съхранявана информация на това място и неизбежно възникна необходимостта от бекъп. Направихме проучване на предлаганите на пазара решения, техните предимства и недостатъци. Обърнахме се и към наш дългогодишен партньор -  КОНТРАКС за съдействие. Те ни препоръчаха Аcronis – решение, с което частично се бяхме запознали и на организирана от тях конференция.

Каква необходимост наложи неговото стартиране?

Сигурността на подлежащата за съхранение информация в Дружеството, изискванията на действащите вътрешни правила и организация на работата, регулаторни изисквания и препоръки при проведени одити.

Защо се насочихте именно към Acronis?

След направеното проучване се колебаехме в избора между две сходни решения. Избрахме Аcronis по няколко причини – възможност за бързо внедряване и започване на работа практически веднага, без необходимост от допълнителен човешки и технологичен ресурс и с минимално време за обучение. Друго основно предимство за нас беше възможността за бързо търсене и възстановяване на информация от портала на Аcronis, независимо дали търсиш файлове или писма в пощенските кутии.

През какви етапи премина реализацията на проекта?

Първоначално проучихме предлаганите от  пазара решения, проведохме кратки срещи с доставчици за обсъждане на специфичните за Дружеството изисквания и възможностите съответното решението да ги покрие. Взехме участие и в организиран workshop от Аcronis и техни партньори. Това ни помогна много в избора на софтуерно решение и доставчик. Преминахме през уточняване на подробностите и подписване на договор за партньорство. Последният етап включваше създаването на акаунт в платформата на Аcronis, конфигуриране на процесите и обучение за работа.

Какви бяха основните предизвикателства по време на изпълнението му?

Основно предизвикателство за нас беше да намерим решение, което да отговаря в най-голяма степен на нашите изисквания, да е оптимално за Дружеството и същевременно надеждно, финансово оправдано и гъвкаво за управление; бързо за внедряване и  неизискващо големи инвестиции в хардуер, инфраструктура и допълнителен човешки ресурс.

Как се промени работата в компанията след внедряването на новото решение? Наложи ли се да се провеждат обучения на служителите?

Можем да кажем, че ефектът от внедряването е само положителен – освен че имаме надеждно и работещо решение за бекъп, отчитаме минимално допълнително натоварване на ИТ администраторите и работните процеси като цяло. Обучението на служителите отне няколко часа. При възникване на затруднение или технически въпрос получаваме своевременна и компетентна помощ от екипа на Аcronis и нашите партньори от КОНТРАКС.

Какво предстои? Какви са перспективите за бъдещо развитие?

Като друго предимство на решението на Аcronis отчитаме и факта, че една платформа може да обедини и менажира бекъпите на различни технологии, както и на физически или виртуални машини. Тествахме процесът по бекъп и възстановяване (disaster recovery) на сървър и останахме доволни от резултата. Така че, като следваща стъпка в развитието, предвиждаме все по-активно ползване на платформата за бекъп, както и използавнето й за  резервиране  и на други системи, с които Дружеството работи.