Костал България

Проект

Доставка и инсталация на комуникационно оборудване Cisco, непрекъсваеми токозахранващи устройства APC и структурно окабеляване Systimax.

Възложител

"Костал България" ЕООД

Решение

За нуждите на фирмата и разширението на производствените мощности е изградена безжична компютърна мрежа. Инсталирани са безжични точки за достъп Cisco AIR1242, контролер за управление на безжичната мрежа Cisco 2504, комутатори за локална мрежа Cisco 2960.
Подменена е телефонната централа, базирана на маршрутизатор Cisco 2800, с такава от по-ново поколение. Инсталирана е телефонна централа Cisco Call Manager Express, базирана на маршрутизатор Cisco 2921 и IP телефонни апарати Cisco 7942.

За резервиране на токозахранването са инсталирани непрекъсваеми токозахранващи устройства APC Smart 1500/ 3000.

Изградена е структурна кабелна система с над 200 извода кат.6, UTP.

Ползи

След приключване на инсталациите компанията разполага с най-съвременно оборудване и системи в областта на комуникациите, което й позволява успешно да продължи да развива бизнеса си.

 

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3