Система за ранно откриване на горски пожари

FireWatch е система за ранно откриване на горски пожари, която работи на принципа на разпознаване на дим, т.е. най-ранната фаза на един горски пожар.

 

FireWatch е система, която открива и най-малкия облак дим на големи разстояния. На разстояние 10 км облак дим с размер 10м х 10м е достатъчен, за да бъде разпознат. Откриване на дим на разстояние от петнадесет километра в равнините не е проблем. Наблюдаваната зона от един сензор обхваща площ до 700 km2. Сензорът или Оптическата сензорна система (ОСС) се инсталира на кули (наблюдателни кули, кулите на мобилните оператори или специално направени за целта кули). Ако сензорът засече облак дим, системата изпраща информация за събития в контролния център. Предаването на информация може да се реализира по различен начин. Персоналът се намира в контролния център, където приема и обработва получените съобщения.

 

Организацията на контролния център зависи от много фактори, но стандартно се състои от едно или няколко работни места. Информацията, която постъпва от ОСС, се анализира допълнително от персонала. В случай на съмнение, че димът е бил причинен от пожар, съобщението се предава към ръководството. Събитието може да се визуализира на голям екран и съответно да бъде обсъдено и анализирано. Ако има решение, че причината за дима е огън (налице е пожар), се задейства системата за оповестяване.

 

Системата FireWatch се състои от следните компоненти: оптичен сензор (ОСС – Оптическа сензорна система), работни места, система за комуникация и управление. OCC се инсталира в зоната за наблюдение на кулите, които имат средно разстояние 12-15км. Така се постига добро припокриване на сензорите. Сензорите, инсталирани на кулите, се въртят в 10-кратна периодична стъпка, като анализират изображенията автоматично и ги изпращат към контролния център в случай на съмнение за наличие на дим.

 

Сензорите се въртят на 360 градуса и трябва да бъдат монтирани достатъчно високо, т.е. не по-малко от 10 м над дърветата. Почти сто процентово покритие на наблюдаваната зона е възможно само при оптимално инсталиране на системите. Местоположението на всеки сензор се определя с използване на съвременни средства за анализ.

 

Системата FireWatch работи по един и същи начин както през деня, така и през нощта, чрез откриване на дим. Системата може да бъде допълнена с цветна CCTV камера, която се контролира от джойстик и може да се използва за допълнително наблюдение на пожара.

 

В основата на развитието на ОСС – Оптическата сензорна система за откриване на дим са космическите изследвания. Германският аерокосмически център DLR (Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt) е разработил технология за проекта "Rosetta", в който се предвижда проучване на комета "Чурюмов-Герасименко".