Системи за информация на пътниците

Общественият транспорт се развива непрекъснато и системите за информиране на пътниците бързо се налагат като значим фактор. Интегрираните системи, които осигуряват информация на пътниците, са все по-търсени и транспортните оператори искат да предложат повече възможности на своите клиенти.

Целта е да се предостави точна информация на пътниците, като се ползват външни и вътрешни дисплеи, както и всички интерактивни комуникационни канали и възможни медии, включително:

  • Кол центрове
  • Уеб сайтове
  • Автоматизирани телефонни системи (IVR) 
  • Безжични устройства

Предлаганите пътнически информационни системи са модулни с отворен интерфейс и могат да се интегрират към други интелигентни транспортни системи, включително определяне местоположението на МПС в реално време (real time vehicle location), система за електронно таксуване и други. Освен за подобряването на обслужването с достъпна и точна информация, тези автоматизирани решения ви помагат да изградите лоялно и дългосрочно партньорство.