Социални кампании

Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Кърджали
Финансова помощ за закупуване на необходимите консумативи в помощ за нормалното отглеждане и грижа за децата, 2020