Системна администрация

КОНТРАКС предлага услуги по администриране на вашата система. Независимо дали имате дейта център или няколко компютъра, които дори не са в домейн, компанията ни ще ви помогне да поддържате и развиете своята IT среда.

Освен това предлага услуги по оценка, имплементация и постоянен системен мониторинг. Повече за услугата.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура