Токуда болница София 2006-2007

 

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда. 

 

Цялостно IT осигуряване на най-модерната и най-голяма частна болница - Дейта център, клиентски устройства, периферна техника, структурна кабелна система и мрежови устройства.

 

През 2006-2007 г. Контракс осигурява цялостното информационно и комуникационно оборудване на най-голямата частна болница в България – Токуда.
Доставени са над 350 работни станции, сървъри в клъстерна конфигурация и дисков масив, над 100 принтера, структурна кабелна система, включително безжични решения и оптична опорна мрежа, както и видео система за операционните зали.

 


В изградения от Контракс център за данни са конфигурирани два клъстера за болничната информационна система и за системата за архивиране на изображения (PACS), всеки от които е свързан с дисков масив. Инсталирани са MS Exchange за обслужване на електронната поща и Windows базирани домейн контролери. За архивиране на информацията се използва роботизирана архивираща система. Цялата ИТ инфраструктура в центъра за данни и компонентите на мрежата са резервирани напълно. Успешната реализация на проекта позволява на болницата да внедри ускорено на два основни етапа съвременна болнична информационна система.

 


Ефектът от реализацията на проекта има много изражения: надеждна лесно скалируема инфраструктура, изградена и поддържана от една компания при максимално високо ниво на обслужване; удобство при обслужване на пациенти, улеснена отчетност и управление на ресурсите на болницата.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.