Токуда болница София 2006-2007

 

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда. 

 

Цялостно IT осигуряване на най-модерната и най-голяма частна болница - Дейта център, клиентски устройства, периферна техника, структурна кабелна система и мрежови устройства.

 

През 2006-2007 г. Контракс осигурява цялостното информационно и комуникационно оборудване на най-голямата частна болница в България – Токуда.
Доставени са над 350 работни станции, сървъри в клъстерна конфигурация и дисков масив, над 100 принтера, структурна кабелна система, включително безжични решения и оптична опорна мрежа, както и видео система за операционните зали.

 


В изградения от Контракс център за данни са конфигурирани два клъстера за болничната информационна система и за системата за архивиране на изображения (PACS), всеки от които е свързан с дисков масив. Инсталирани са MS Exchange за обслужване на електронната поща и Windows базирани домейн контролери. За архивиране на информацията се използва роботизирана архивираща система. Цялата ИТ инфраструктура в центъра за данни и компонентите на мрежата са резервирани напълно. Успешната реализация на проекта позволява на болницата да внедри ускорено на два основни етапа съвременна болнична информационна система.

 


Ефектът от реализацията на проекта има много изражения: надеждна лесно скалируема инфраструктура, изградена и поддържана от една компания при максимално високо ниво на обслужване; удобство при обслужване на пациенти, улеснена отчетност и управление на ресурсите на болницата.

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.