Токуда болница София 2006-2007

 

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда. 

 

Цялостно IT осигуряване на най-модерната и най-голяма частна болница - Дейта център, клиентски устройства, периферна техника, структурна кабелна система и мрежови устройства.

 

През 2006-2007 г. Контракс осигурява цялостното информационно и комуникационно оборудване на най-голямата частна болница в България – Токуда.
Доставени са над 350 работни станции, сървъри в клъстерна конфигурация и дисков масив, над 100 принтера, структурна кабелна система, включително безжични решения и оптична опорна мрежа, както и видео система за операционните зали.

 


В изградения от Контракс център за данни са конфигурирани два клъстера за болничната информационна система и за системата за архивиране на изображения (PACS), всеки от които е свързан с дисков масив. Инсталирани са MS Exchange за обслужване на електронната поща и Windows базирани домейн контролери. За архивиране на информацията се използва роботизирана архивираща система. Цялата ИТ инфраструктура в центъра за данни и компонентите на мрежата са резервирани напълно. Успешната реализация на проекта позволява на болницата да внедри ускорено на два основни етапа съвременна болнична информационна система.

 


Ефектът от реализацията на проекта има много изражения: надеждна лесно скалируема инфраструктура, изградена и поддържана от една компания при максимално високо ниво на обслужване; удобство при обслужване на пациенти, улеснена отчетност и управление на ресурсите на болницата.

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.