АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria в цялата страна

 

През 2022-ра година, Контракс е eдинен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения на една от най-големите технологични компании в световен мащаб.

 

Бизнес нужди

При навлизането на „Аксенчър“ в България, компанията искаше да има единен системен интегратор, който може да отговори на високото ниво на обслужване на компанията с голямо портфолио от продукти, решения и услуги. Възможности за участие в проекти за имплементиране на вътрешни проекти.Решение


Контракс предложи решения отговарящи на нуждите на компанията, базирани на партньорските си отношения с производители като Cisco, Dell, FortiNet, Palo Alto, Aruba, APC, Eaton, както и кабелни системи базирани на Systimax.


Отделно от продуктите, Контракс предостави опита си на Zero Touch проекти, с осигуряване на логистична помощ при технологично обновяване и изпращане на техника до дома на служителите работещи Home Office, без намесата на локални или отдалечени вътрешни ИТ екипи.


Ползи


Осигуряване на единна точка за контакт, еднакво ниво на обслужване, оптимизация на разходите, интегриране в локалните екипи.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

Алфа Банк
Алфа Банк

Предоставяне и поддръжка на мултифункционални печатащи устройства и поддръжка на печатаща техника.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.