АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria в цялата страна

 

През 2022-ра година, Контракс е eдинен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения на една от най-големите технологични компании в световен мащаб.

 

Бизнес нужди

При навлизането на „Аксенчър“ в България, компанията искаше да има единен системен интегратор, който може да отговори на високото ниво на обслужване на компанията с голямо портфолио от продукти, решения и услуги. Възможности за участие в проекти за имплементиране на вътрешни проекти.Решение


Контракс предложи решения отговарящи на нуждите на компанията, базирани на партньорските си отношения с производители като Cisco, Dell, FortiNet, Palo Alto, Aruba, APC, Eaton, както и кабелни системи базирани на Systimax.


Отделно от продуктите, Контракс предостави опита си на Zero Touch проекти, с осигуряване на логистична помощ при технологично обновяване и изпращане на техника до дома на служителите работещи Home Office, без намесата на локални или отдалечени вътрешни ИТ екипи.


Ползи


Осигуряване на единна точка за контакт, еднакво ниво на обслужване, оптимизация на разходите, интегриране в локалните екипи.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

Банка ДСК 2004-2022
Банка ДСК 2004-2022

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление, включително предоставяне на нови лазерни печатащи и мултифункционални устройства, система за мониторинг и управление, доставка на консумативи и пълно сервизно обслужване.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.