АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria в цялата страна

 

През 2022-ра година, Контракс е eдинен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения на една от най-големите технологични компании в световен мащаб.

 

Бизнес нужди

При навлизането на „Аксенчър“ в България, компанията искаше да има единен системен интегратор, който може да отговори на високото ниво на обслужване на компанията с голямо портфолио от продукти, решения и услуги. Възможности за участие в проекти за имплементиране на вътрешни проекти.Решение


Контракс предложи решения отговарящи на нуждите на компанията, базирани на партньорските си отношения с производители като Cisco, Dell, FortiNet, Palo Alto, Aruba, APC, Eaton, както и кабелни системи базирани на Systimax.


Отделно от продуктите, Контракс предостави опита си на Zero Touch проекти, с осигуряване на логистична помощ при технологично обновяване и изпращане на техника до дома на служителите работещи Home Office, без намесата на локални или отдалечени вътрешни ИТ екипи.


Ползи


Осигуряване на единна точка за контакт, еднакво ниво на обслужване, оптимизация на разходите, интегриране в локалните екипи.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.