СТЕМ програмата и новите тенденции в образованието

Въвеждането на СТЕМ програми в училищата има за цел да насърчи активното учене и участие на учениците, да помага за развитието на техните технически и научни умения, да развива критическото мислене и проблемното решаване, а като краен резултат да подготви учениците за тяхната бъдеща кариера в технологичната и научната индустрия.

Защо да изберете КОНТРАКС?

 • КОНТРАКС е утвърдено име на българския ИТ пазар с опит в реализацията на комплексни проекти, включително СТЕМ
 • Предоставяме ви възможност за консултация и помощ при разработката на вашата концепция и подготовката на документацията за кандидатстване
 • Директни партньори сме на водещи световни производители в ИКТ сферата, офис и ученическо обзавеждане, както и техен доверен сервиз
 • Качеството на предлаганото оборудване е наш основен приоритет
 • Притежаваме развита клонова мрежа в цялата страна – 28 сервизни центъра, близо до вас

 

Можете да разгледате онлайн продуктовия ни каталог за STEM. Въпреки че не обхваща всички идеи и конфигурации за СТЕМ оборудване, екипът на КОНТРАКС може да изработи заедно с вас СТЕМ концепция, която максимално да покрие вашите нужди и желания. За индивидуални консултации по СТЕМ можете да се свържете с нас e-mail: stem@kontrax.bg и/ или тел. (02) 960 97 77.

 

 

Програмата СТЕМ се изпълнява в рамките на учебния план и може да включва извънкласни занимания, работилници, състезания и проекти. Подходяща е за ученици от различни възрасти и образователни степени - от детската градина до университета.

Включва образователен подход, който се фокусира върху научните, технологичните, инженерните и математически дисциплини (STEM). Конкретно, тази програма включва:

 • Научни изследвания: Учениците могат да изпълняват научни изследвания, за да разширят знанията си в областта на науката и да развият научни умения
 • Инженерство: Ангажира учениците в инженерни дейности, като им предоставя възможност да проектират, разработват и тестват машини, системи и технологии.
 • Математика: Развива уменията на учениците в областта на математическите науки и технологии.
 • Технологии: Създава интерес при изучаване на технологиите, включително програмиране, изграждане на компютърни системи и други съвременни технологии.
 • Извънкласни занимания и състезания: Предлага извънкласни занимания и състезания, които насърчават учениците да прилагат наученото в реални ситуации и да сътрудничат с други ученици.
 • Проекти: Привлича учениците в проекти, които им дават възможност да приложат наученото в реални ситуации и да сътрудничат с други ученици.
 • Мултидисциплинарен подход: Програмата СТЕМ насърчава мултидисциплинарния подход, който позволява на учениците да развият умения за работа в екип, да решават проблеми и да изграждат решения чрез сътрудничество между различни научни и технически дисциплини.

Класната стая СТЕМ включва различни инструменти, технологии и материали, които подпомагат обучението по научни, технологични, инженерни и математически дисциплини. Ето някои от тези елементи:

 • Научни и математически модели: Класната стая СТЕМ може да съдържа различни модели и оборудване за учението по научни и математически дисциплини, като например модели на молекули, на геометрични фигури, математически игри и други.
 • Инструменти за изследване и анализ на данни: В класната стая СТЕМ учениците могат да използват различни инструменти за изследване и анализ на данни, като например компютърни програми, лабораторно оборудване и други.
 • Компютърни технологии: В класната стая СТЕМ може да има компютри, таблети, смартфони и други устройства, които учениците могат да използват за учене, програмиране и други дейности.
 • Инженерни компоненти: В класната стая СТЕМ може да има компоненти за инженерни проекти, като например конструктори, електроника, механика и други.
 • Книги, статии и други ресурси: Класната стая СТЕМ може да съдържа книги, статии, онлайн ресурси и други материали, които учениците могат да използват за учене и изследване.
 • Състезания и проекти: В класната стая СТЕМ може да има информация за различни състезания и проекти, в които учениците могат да участват, като например състезания по роботика, програмиране, математически състезания и други.

Като цяло, класната стая СТЕМ предоставя на учениците възможност да изследват науката и технологиите, да учат математика и да създават решения за различни проблеми.

Екипът на КОНТРАКС е в готовност да консултира, проектира, изгради и достави цялостно оборудване за всеки СТЕМ център. Компанията ни има солиден опит в реализацията на множество проекти в областта на образованието, науката и иновациите в цялата страна. КОНТРАКС ще продължи активно да работи и в бъдеще за насърчаване развитието на научно-техническите дисциплини и бъдещите научни лидери в България.