Контролни центрове

Решението за Контролен център по същество е платформа за управление и контрол, която позволява конфигуриране на различни системи, като например: сензори, предаващи информация в реално време, различни комуникационни канали, средства за видеонаблюдение, системи за запис, различни изчислителни ресурси, системи за подпомагане на взимането на решения, автоматични системи за оповестяване/ сигнализация.

Основни характеристики

  • Интегрирано управление и контрол на наличните ресурси
  • Гъвкава адаптация към изискванията на клиента
  • Ефективно управление на ресурсите
  • Консолидиране на всички комуникационни канали, изчислителни ресурси, сензори, предаващи информация в реално време, средства за видеонаблюдение, системи за подпомагане на взимането на решения, ГИС и други в зависимост от нуждите на клиента

Интерактивна система, улесняваща работата на операторите

Напълно отговаря на всички политики за сигурност. Предлага се сценарии за действие при настъпване на определени събития, кризисни ситуации или достигане на прагови стойности.

Съвременна визуализация

Предлага различни съвременни средства за визуализация в зависимост от изискванията на потребителите. Позволява в зависимост от приложението и интеграция с географска информационна система (ГИС) и предоставя преглед на ситуацията в реално време.