Метеорологични и хидроложки станции

КОНТРАКС има множество партньори, с които може да създаде специализирани интегрирани решения, включително и системи за мониторинг, управление на данните, моделиране и подпомагане вземането на решения. Ключови предимства на концепцията на КОНТРАКС за изграждане на решения са използването на отворени данни и интерфейс. Това дава възможност за безпроблемно интегриране на различни модели сензори и контролери от различни доставчици. За да ползвате данните в реално време, е необходимо те да бъдат обработени и анализирани, за да се превърнат в полезна информация, като например предупреждение за наводнение, специална прогноза за управление на водните ресурси, необходимост от зимно почистване на пътищата и др. За тази цел се изграждат мрежи от метеорологични и хидроложки станции, които в зависимост от употребата си могат да бъдат основни (опорни) или специализирани (ведомствени). 

 

Метеорологичните станции са континентални по своя характер и с тях се извършват както основно метеорологични наблюдения, така и частично хидроложки. Хидроложките станции са разположени на водните площи и с тях се извършват както хидрологични наблюдения, така и частично метеорологични. Основните области, в които работи компанията, са системи за мониторинг на метеорологичните условия по пътищата, системи за ранно предупреждение от наводнения и системи за подпомагане на вземането на решения. 

 

КОНТРАКС е партньор и използва сензори и системи на SEBA Германия, ОТТ, Vaisala, Cross Zlin, Lufft , Biral и др.