Наземни сателитни станции

Данните за Земята от Космоса са важен инструмент за вземане на управленски решения и източник на обективна информация за състоянието на природата и обектите на инфраструктурата. Времето за взимане на решение е от решаващо значение, за да се анализира ситуацията, за което е нужна оперативна информация. В тези случаи се налага използването на наземните станции за получаване на сателитни данни в близко до реалното време.

 

Компанията Global Imaging е специализирана в проектирането и инсталирането на напълно автоматизирани наземни приемни станции за приемане на данни от метеорологични екологични сателити. Компанията в момента произвежда и продава завършена линия на технически и програмни средства за получаване на данни от всички геостационарни и на полярна орбита метеорологични сателити в света. Продуктите включват антена и пиедестал, интегриран LNA, сателитни приемници и синхронизатори за трансмисия в L, S и X-обхват. Програмното осигуряване включва програми за конвертиране на данни, обработка на данни, разпространение на данни, както и визуализация на данни.

 

Компанията Dartcom е един от водещите производители на наземни приемни станции за метеорологични сателити и сателити за дистанционно наблюдение. Фирмата е с над 27 години опит в областта, предлага на своите клиентите решения на конкурентна цена, с високо качество и иновации, които правят достъпна сателитната информация за наземни, морски и преносими устройства.

 

Dartcom предлага широка гама от продукти, обхващащи следните видове сателитни данни:

  • Данни в X-лентовия обхват EOS от Terra, Aqua, Suomi-NPP и Fengyun-3 сателити на полярна орбита
  • HRPT данни от NOAA серия от сателити на полярна орбита
  • AHRPT данни от Metop серия от сателити на полярна орбита
  • DMSP данни от DMSP-5D серия от сателити на полярна орбита
  • LRIT / HRIT данни от EUMETCast, MSG, GOES, MTSAT, COMS-1 и Electro геостационарни сателити
  • GVAR данни от GOES серията геостационарни спътници