Дигиталната трансформация и значението й за бизнеса

от 14/09/2017

Тодор Тодоров, съосновател и управител на Direct Services и Ивайло Йорданов, търговски мениджър в КОНТРАКС по темата за дигиталната трансформация, гостуват в студиото на „Дарик радио“, следва откъс от интервюто.


Какво всъщност представлява дигитализацията на архиви и управлението на архивното стопанство? Какви са ползите за една компания и за служителите ѝ?


Колкото и да говорим за Интернет, дигитални технологии и електронни комуникации, факт е, че потреблението на хартия постоянно се увеличава. Всяка една организация генерира хартиени документи в ежедневната си дейност – фактури, оферти, поръчки, договори и т.н. Te се трупат, обемът им расте и работата с тях става все по-трудна, всяко търсене е свързано с много време и нерви. Aко организацията има множество клонове и всеки управлява собствен архив – ситуацията се усложнява още повече.


Незавсимо как е организиран, хартиеният архив е труден за работа – търсенето е свързано с физическо откриване на оригинала, копиране, изпращане, връщане в архива. И колкото по-често се работи с архива, толкова по-големи са свързаните с това разходи на ресурси и време. Логичният извод е, че за да се оптимизира използването на архива, той трябва да се “дематериализира”, т.е. да се дигитализира. Работата с електронния архив осигурява редица предимства – бързо и лесно откриване на един или група свързани документи, отдалечен достъп, едновременна работа с един документ, повишена сигурност, запазване на оригиналите и не на последно място – снижаване на оперативните разходи.


Всяка сряда в "Дарик кафе" от 8:00 до 8:30 ч. гостуват експертите на КОНТРАКС по теми от обществено значение. Компанията празнува 25 години от своето създаване и е сред водещите доставчици на информационни и комуникационни системи.


Днес КОНТРАКС е група от фирми предоставящи богат спектър от продукти и услуги, с над 450 професионалисти, изпълнява комплексни проекти, адаптирани към конкретните нужди на своите клиенти, сред които са имената на повечето големи държавни и частни организации.


За актуални публикации от участията ни в "Дарик кафе" можете да ни следвате и в социалните мрежи - Facebook, LinkedIn, както и да задавате въпроси към нашите експерти.