еCall в сътрудничество с Avaya

от 13/06/2017Въвеждането на eCall в Европа като неразделна част от европейския единен номер 112 за спешни повиквания ще реши предизвикателствата пред новите леки автомобили с GPS продавани в ЕС след 2018 г. В случай на спешност eCall ще предаде точното местоположение, времето на злополуката и посоката на пътуване на автомобила до екипа по спешна помощ. Сигналът се подава от автомобила автоматично или може да се задейства ръчно от водача чрез бутон.


Като водеща световна компания за софтуер и услуги, Avaya съзнава необходимостта от осигуряване на по-добра обществена безопасност и услуги за спешна помощ, и усилено работи в тази посока от години. Нещо повече, екипите на Avaya развиват платформата Avaya Breeze ™, за да могат да бъдат интелигентно свързани данните за местоположението с входящите повиквания eCall или AML и да ги предоставят на отговорника E911. Наскоро в партньорство с Engelbart Software и Oecon разработва гъвкаво и цялостно решение за този вид ситуация при спешни повиквания и резултатите са добри.

В действителност eCall все повече се налага като ключов фактор за промяна в цялостния процес на комуникация в случаите на спешност и навлизането на IoT в областта на обществената безопасност. Какво се случва в действителност?

  • Автомобил се намира в ситуация на пътно-транспортно произшествие.
  • Сензорите в колата задействат последователност от събития извършвани от системата за превозни средства (IVS).
  • SIM картата се регистрира в най-активната в момента мобилна мрежа, за да се изпрати спешно повикване към EU E112.
  • Включва се модем, който кодира GPS данните и друга информация свързана с автомобила, които се предават като сигнали в аудио канал.
  • Непосредствено след предаването на данните IVS преминава към системата „свободни ръце“, която позволява на хората в колата да комуникират с отговорника от E112.

 

Какво се случва в спешния център?

  • Отговарящият от E112 приема повикването от мобилното устройство, като получава точна информация за местоположението, което досега е било невъзможно.
  • Отговорникът от E112 може да бъде сигурен, че това е сериозна ситуация, тъй като са освободени въздушните възглавници, което задейства последователност от действия при спешни повиквания.
  • Най-вероятно няма никой, който да реагира на E112, за да говори. Защо? Тъй като това е автоматично, а не доброволно обаждане от истински човек. И докато модемът записва данните в своята система за обществена безопасност (PSAP), пътниците може би вече са излезли от колата и не могат да чуят отговора на E112 "добре ли сте?" или просто не могат да отговорят, защото са в невъзможност поради тежестта на произшествието.