Eлектронното здравеопазване в България

от 26/07/2017

На 26 юли 2017 г. в "Дарик кафе" гостува Николай Йорданов, търговски мениджър в КОНТРАКС, "Публичен сектор и Здравеопазване" по темата за електронното здравеопазване в България.

България в някои отношения е сред първенците в Европа в процеса по въвеждане на електронното здравеопазване. На практика всички общо практикуващи лекари използват компютър, където поддържат електронното здравно досие на пациентите си, а също и отчитат дейността си пред НЗОК по електронен път, с електронен подпис и фактура. Голяма част от специалистите и стоматолозите и всички болници също използват съвременни информационни системи и имат връзка с интернет. Не така стои въпросът в други страни от ЕС (напр. Гърция, около 1/5 от общо практикуващите лекари все още работят само на хартия, подобно е положението в страни като Полша, Словакия, Кипър и др.).

Електронното здравеопазване няма как да се приема за панацея за проблемите на здравната ни система. Но въвеждането на информационни системи, eлектрони процеси - елeктронна рецепта, електронно направление - увеличават контрола, съкращават времето за предоставяне на дадена услуга и най-важното – предпазват от грешки.

Вече над година работи система за електронно направление за лаборатория, чрез която всички назначени изследвания от софтуера на общо практикуващите лекари (при съгласие на пациента) могат автоматично да се прехвърлят в системата на избраната от него лаборатория – на практика предпазва от грешки и пропуски, улеснява и ускорява процеса по извършване на изследването и изпращането на резултата до пациента и неговия лекар.

"От особена важност е подобни проекти да бъдат стартирани след необходимата дискусия в обществото – централните власти, Българския лекарски съюз, пациентски организации, представители на компании, които имат опит в областта на електронното здравеопазване." - заяви Николай Йорданов в сутрешния разговор по "Дарик радио".

Всяка сряда в "Дарик кафе" от 8:00 до 8:30 ч. гостуват експертите на КОНТРАКС по теми от обществено значение. Компанията празнува 25 години от своето създаване и е сред водещите доставчици на информационни и комуникационни системи.

Днес КОНТРАКС е група от фирми предоставящи богат спектър от продукти и услуги, с над 450 професионалисти, изпълнява комплексни проекти, адаптирани към конкретните нужди на своите клиенти, сред които са имената на повечето големи държавни и частни организации.

За актуални публикации от участията ни в "Дарик кафе" можете да ни следвате и в социалните мрежи - Facebook, LinkedIn, както и да задавате въпроси към нашите експерти.