Fujitsu разширява PRIMEFLEX портфолиото си за VMware с цел ускоряване на хибридна и мулти-облачна преносимост

от 03/02/2021

 

Fujitsu създава възможност за организациите да ускорят значително иновациите в хибридни ИТ и мулти-облачни среди. Разширяването на портфолиото на PRIMEFLEX за VMware позволява чрез lift and shift технология миграция на приложения към контейнери и Kubernetes, като така клиентите могат да разработват, стартират и скалират модерни приложения в комбинация с виртуални машини върху съществуващи инфраструктури. Основнотo работно натоварване също може да бъде безпроблемно мигрирано между облак и център за данни, позволявайки на клиентите да ускорят своята трансформация въз основа на данни посредством специален DevOps подход.

 

Контейнерите и Kubernetes са основата за специализираните облачни приложения и служат за основа на повечето съвременни приложения, създадени в дигиталната ера. Сега Fujitsu PRIMEFLEX за VMware портфолио поддържа VMware vSphere7, което позволява на организациите да използват Kubernetes посредством VMware Tanzu. Оперативните екипи постигат консолидирана, изцяло хибридна среда за паралелно управление, както на съвременни, така и традиционни приложения. Стартирането на контейнери в комбинация с виртуални машини, при този най-добър за всички среди подход, означава, че приложенията могат да бъдат модернизирани и позволява правилния избор за конкретно приложение, като така оптимизира изпълнението и разходите на инфраструктурата.

 

Предварително тествано и напълно сертифицирано, портфолиото на Fujitsu PRIMEFLEX за VMware, е комбинация от конвергирана и хипер-конвергирана инфраструктурна конфигурация. То осигурява най-гъвкавия и рентабилен фундамент за дигитални иновации и нови бизнес услуги. Fujitsu комбинира перфектно настроени хардуер и софтуер за изчисления, съхранение и мрежова свързаност в едно интегрирано решение за бързо и ефективно внедряване. Това е основа за широка гама приложения, включително виртуални настолни инфраструктури (VDI), обработка на транзакции в реално време (OLTP), аналитични работни натоварвания и натоварване на бази данни, като SAP HANA. Организациите могат да избират от три различни инфраструктури в рамките на PRIMEFLEX портфолиото, позволявайки им да изградят правилната архитектура на всяко изискване за изчисление и съхранение на данни.

 

Fujitsu Infrastructure Manager осигурява лесното управление на цикъла на работа на PRIMEFLEX решенията. Fujitsu предлага ориентирани към клиента консултации и поддръжка от едно място.

 

КОНТРАКС притежава най-високото партньорско ниво - Select Expert, във всички продуктови направления на Fujitsu. Фирмата има богат опит в проектирането, изграждането и поддръжката на сложни технологични решения, базирани на технологиите на Fujitsu. Може да отправите още сега запитване за повече информация относно вашата инфраструктура към Fujitsu експертите в КОНТРАКС на телефон: +359 2 960 97 77 или e-mail: sales@kontrax.bg.