Хипократ GP с нова функционалност, която улеснява семейните лекари при обработка на лабораторните изследвания на пациентите

от 25/01/2018

 

От началото на 2018 година в Хипократ GP е внедрена нова услуга, която автоматизира труда на семейните лекари.

Всички Медико-Диагностични Направления (МДН) се публикуват през Интернет в облачен сървър. Клиничните лаборатории могат да прочетат данните от МДН и по този начин се съкращава времето за чакане на регистратурата им. Ограничава се до минимум възможността да се допусне грешка тъй като не се налага повторно въвеждане на данните на МДН в Лабораторната Информационна Система (ЛИС). Лабораторните апарати получава автоматично заявките за изследването и автоматично ги изпълняват. Резултатите се валидират от лабораторния лекар и стават достъпни за прочитане през Интернет от Хипократ GP. Получените данни за резултатите от клиничните изследвания автоматично се въвеждат в електронното досие на пациента, което се съхранява от здравно-информационната система на семейния лекар Хипократ GP.

Това позволява на лекарите да анализират данните в хронологичен ред и да ги визуализират в графичен вид, като по този начин се следят тенденциите в развитите на терапията на пациента.