Как да използвате автоматизацията и умните системи за по-висока бизнес ефективност

от 28/03/2019

 

Автоматизацията на процесите се очаква да бъде един от най-мощните катализатори за промяна на бизнеса през следващото десетилетие. Управлявана от умни системи, които автоматизират както рутинни, така и по-сложни задачи, тя може да освободи ресурси и да направи по-ефективни работните процеси. Актуални проучвания сочат, че автоматизацията на работното място може да увеличи нивата на глобална производителност до 1,4 процента годишно.

 

Kyocera Capture Manager е такъв тип решение, което позволява на организации от всякакъв тип да внедрят най-съвременни процеси и да се възползват от автоматизацията, което от своя страна да им позволи да се концентрират върху най-важните неща, касаещи бизнеса им.

 

Решението за управление на документите ще идентифицира съдържанието на документа и кое от него е важно и след това ще обработи тази информация по предварително дефиниран начин, зададен от бизнес ръководителите. Този процес ще замести нуждата конкретен служител да анализира документа и да изважда данни от него, които след това да въвежда ръчно в друга бизнес система. Информацията може да бъде препратена и към друга локация в корпоративната мрежа, където да се използва от друго лице или система.

 

Данните могат да бъдат въведени в решението за управление на документите по много начини. Сканирането на хартиени документи е най-разпространеният начин, но този тип решения могат да разпознават и документи, изпратени по електронната поща, както и друг тип електронни формати. Системата може да идентифицира и разграничава различни типове документи и данни, но точният път на тази информация, след извършване на анализа, трябва да бъде дефиниран и програмиран предварително.

 

Повече за автоматизацията и умните системи за по-висока бизнес ефективност, четете на kontrax.bg