Какво може да направи телемедицината за възрастните ни родители

от 26/11/2019

Като компания с фокус ИТ в здравеопазването какви проблеми смятате, че има и как може да се осигури по-високо ниво на здравни грижи?

Редица проучвания сочат, че ние в България сме сред т.нар. "стареещи общества", което неминуемо води и до повече хора с хронични здравословни проблеми и нуждаещи се от постоянни грижи.

Европейската комисия описва застаряването като едно от най-големите социални и икономически предизвикателства на 21 век за европейските общества.

В нашата страна през 2060 г. се очаква населението да е около 5 милиона жители, като това в трудоспособна възраст ще бъдат около 3 милиона, а около 700 хил. ще са над 80 години с висок процент увреждания, хронични заболявания и нужда от социални грижи.

Всичко това е предпоставка за увеличаващо се търсене на медицински услуги и води до увеличаване на разходите за здравеопазване. В България вече се усеща недостиг на квалифицирани здравни специалисти, особено в по-малките населени места.

 

Какво представлява дистанционният мониторинг и възможно ли е да се случи в България?

Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии и цифровата електроника, могат да осигурят решения на тези проблеми и да подпомогнат до голяма степен предоставянето на здравни грижи. Това са методи и възможности, които са признати от правителствата и администрациите в Европа и Света.

От години в световен мащаб се полагат усилия, включително и сред високо технологичните компании, да се разработят модели, системи и умни устройства, които да следят състоянието на нуждаещите се хора и да "помагат" при нужда - т.нар. "telecare".

Telecare на практика означава комплекс от високо технологични устройства и помощни технологии, както и професионални здравни услуги за подпомагане, наблюдение и грижа за хората от разстояние. Telecare включва разнообразни услуги като комуникация, наблюдение, консултации, диагностика и обучение.

Ползите от този подход от здравна гледна точка са безспорни, но не трябва да се пренебрегва и социалният ефект от телемедицината, а именно възможността на възрастните и болни хора да запазят своята самостоятелност, да се повиши качеството им на живот и да живеят независимо за по-дълго време. Проучванията показват, че приемът в болници и смъртността могат да бъдат намалени чрез използването на устройства за телемониторинг.

Дистанционните здравни услуги се развиват не само в подкрепа на нуждаещите се от наблюдение хора в риск, но и в подкрепа на хората, които се грижат за тях - членове на семейството и специалисти.

Има три компонента на дистанционната грижа: 1. Чрез специални устройства, пациентът прави измервания и предоставя данни за здравословното си състояние. 2. Информацията се прехвърля защитено по електронен път на медицински специалист, като могат да сигнализират при преминаване на гранични стойности на някой от показателите. 3. Медицинският специалист използва клинични умения и преценка, за да предостави персонализирана обратна връзка на пациента при нужда.

 

Бихме ли могли и ние в България да отговорим на променящите се нужди в здравеопазването и грижата за хората?

Редица здравни институции и общини имат идеи и конкретни проекти в областта на телемедицината. Широкият набор от възможности обхваща предоставяне на специализирани устройства за измерване на здравни показатели, мобилни кабинети, видео връзки и дистанционни консултации.

На пазара се предлагат устройства, които позволяват измерване на кръвна захар, кръвно налягане, пулс, сатурация, едноканална ЕКГ, но от съществено значение за осигуряване на мониторинга е свързването за тези крайни устройства в една комуникационна система, която да е достатъчно надеждна и сигурна, и да осигурява ефективен двупосочен трансфер на информация. Системата трябва да е с опростен интерфейс и да:

  • кореспондира със софтуерните пакети на медицинското оборудване с цел обмен на данни;
  • има възможност за свързване с програмите на личните лекари;
  • дава индикация за състоянието на медицинското оборудване;
  • позволява трансфер на показателите от измерванията и референтните стойности;
  • има възможност за съхраняване на данните в off-line режим при липса на интернет свързаност и последващо синхронизиране с комуникационния компютър при възстановяване на свързаността;
  • подава аларма при отчитане на стойности извън определени граници.

Като компания с традиции и собствени решения в областта на Здравеопазването, Контракс АД работи от години в тази сфера и има собствена платформа, осигуряваща връзката пациент-лекар.

Решенията за телемедицина на Контракс, включват:

  • Преносими персонални устройства, които позволяват измерване на медицински показатели: ЕКГ, температура, кръвна захар, кръвно налягане, пулс, сатурация.
  • Специализирана софтуерна платформа за трансфер и анализ на показателите от измерванията.
  • Мобилен кабинет, оборудван с медицинска техника за прегледи от специалисти.

В ролята си на системен интегратор в областта на водещите информационно-комуникационни технологии, Контракс интегрира работата на всички компоненти на системата, за да се постигне ефективен краен резултат. А ползите от работещите вече в България решения са видими и се оценяват високо от хората.

Голяма част от българските общини имат поне 10 населени места - малки градчета и села, в които живеят голям брой възрастни хора със здравословни проблеми, хронични заболявания и съответно нужда от мониторинг на състоянието. За личните лекари, които обслужват населените места е трудно да осигурят ежедневни грижи и наблюдение. Използването на лични асистенти за по-тежко болните жители, също не осигурява нужната здравна консултация и грижа. Ето защо, идеята за решение в областта на телемедицината, е изключително удачна и преди няколко години спечели европейско финансиране.

 

Статията е изготвена от експертите на КОНТРАКС, компания с 27-годишен опит в услугите по системна интеграция в здравния сектор и е най-големият доставчик на здравно-информационни системи в България. Системите са отворени и позволяват интеграция с други системи отговарящи на световния стандарт за обмен на медицинска информация HL7. За повече информация: www.kontrax.bg