Контактният център на Столична община е достъпен и чрез безплатно мобилно приложение разработено от КОНТРАКС

от 13/04/2020

Гражданите на София могат да използват вече и безплатното мобилно приложение на платформата на Столична община за подаване на сигнали – Контактен център – call.sofia.bg.

Приложението „Call Sofiа – Контактен център на Столична община“ е достъпно за потребителите на Android и iOS устройства през Google play и App Store. Приложението е достъпно чрез профилите в Google, Facebook или чрез еднократна регистрация в него.

Гражданите могат да изпращат към Столичната община сигнали от неспешен характер за отклонения в градската среда по типове, като предвид обстановката в страната е реализирана и специална секция COVID-19 за подаване на сигнали за нарушения на въведените противоепидемични мерки за територията на Столична община. В мобилната версия на Контактния център е добавена и функция за подаване на заявления за доброволческа дейност в борбата с COVID-19, която е активна през Desktop приложението на Контактния център.

Контактният център на Столична община е създаден в края на 2014 г. от екипа на КОНТРАКС като платформа, която предлага на потребителите си възможност за подаване на сигнали от неспешен характер. Работи непрекъснато 24/7. От създаването на платформата до момента чрез нея са подадени 197 829 сигнала. Подавайки сигнал през платформата, всеки гражданин получава официален регистрационен номер и може да проследи процесите по отработването му, както и съответните отговори за извършеното от общината. Платформата е интегрирана с административно-информационната система на общината и сигналите се насочват към структурите, отговорни за съответния проблем, за който се сигнализира.

 

Галерия