КОНТРАКС подкрепи и взе участие в 9-тата Балканска Конференция по Информатика проведена в София

от 01/10/2019

Балканската Конференция по Информатика се състоя за девета поредна година. Съорганизатор на тазгодишното издание бе Техническият университет (ТУ) в София. Основната цел на конференцията през годините е да бъде форум за дискусии и разпространение на постиженията на научните изследвания в областта на компютърните науки и информационните технологии и да се насърчи взаимодействието и сътрудничеството между учени от балканските страни и останалия свят, както и да се насърчи участието на млади изследователи от региона.

КОНТРАКС бе един от спонсорите на събитието, което се проведе на 24 - 26 септември 2019, като взе активно участие и в дискусиите със свой представител Антуан Ангелов, служител на компанията и докторант в ТУ. Темата, която представи Антуан Ангелов, бе изграждане на защитена мобилна безжична мрежа (MANET) за SWARM роботизирани приложения, подготвена от него в екип с проф. д-р Румен Трифонов и проф. д-р Огнян Наков. Разгледана бе ситуация за координиране на екип (група) от роботи, които си комуникират в реално време. За да изпълняват сложни и опасни мисии и задачи в реално време извън техните индивидуални възможности, мулти-роботните системи (MRS) изискват стабилен, устойчив и сигурен обмен на данни в реално време. В отговор на проблема бе представена теоретична концепция за безжична мрежa, която може да бъде защитена от електромагнитни смущения (EMI), електромагнитно заглушаване, радиочестотни атаки (DoS) и подслушване. Екипът, който стои зад тази разработка, предлага концептуален модел за хибриден модулен безжичен приемо-предавател (HSMWT). Разгледани бяха специфични проблеми при проектирането на HSMWT, който използва светлина и звук като преносна среда вместо популярните Wi-Fi или др. безжична RF комуникация.

 

Галерия