КОНТРАКС със специална награда за принос в развитието на инфраструктурата в България

от 23/02/2016

На 23 февруари 2016 г. КОНТРАКС получи специална награда за принос в категория "Интелигентни транспортни системи и географски информационни системи" за "Система за автоматизирано събиране на данни по магистрали, първи и втори клас пътища на Република България" с възложител АПИ. Отличието се присъжда от Infrastructure Bulgaria Awards 2016, организира "Градът Медиа Груп".

Наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България излъчи 20 победители – 8 първи и 12 специални награди. Номинираните проекти са 48, завършени в периода 2013-2015 г. 30-членно авторитетно жури - представители на експертни, браншови и академични среди, определи наградите в 8-те категории. Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.