КОНТРАКС със свой лектор по време на HackBlagoevgrad

от 22/11/2016

По време на състезанието HackBlagoevgrad КОНТРАКС представи пред студенти от Американския Университет в Благоевград своя иновативен проект свързан с онлайн търговията: е-Hub.


Търговската платформа eHub представлява облачна b2b услуга за цялостно управление на търговските процеси между участниците на пазара на електронната търговия. И eHub се явява ядрото на един своеобразен общ онлайн пазар, на който, от една страна стоят фирми със своя продукция (продукти и услуги), а от другата страна са фирми, желаещи да разпространят или продават на крайния потребител. Платформата улеснява трансфера на информация (цени, снимки, информация за доставка, поръчки, промоции и т.н.) между участниците на пазарен принцип - доставчикът одобрява магазина, с който желае да партнира и конкретните продукти, до които му предоставя достъп.

Галерия