КОНТРАКС успешно защити критичната инфраструктура на ETEM

от 15/08/2023

КОНТРАКС успешно защити критичната инфраструктура на ETEM, като инсталира и пусна в експлоатация система за спешно известяване при инциденти с автоматизирани процеси в реално време.

 

ETEM е водеща компания в екструзията на алуминиеви профили и проектирането на архитектурни системи с повече от 50 години опит и глобално присъствие. Използват електрически пещи за контролирано нагряване на метали, като така се подобряват физичните им свойства и собствени качества. Екстремните температура, които могат да се достигнат са от порядъка на хиляди градуси. При възникване на евентуална повреда в системата в процес на работа, това би изложило на риск живота и здравето на персонала и би довело до невъзвращаеми разходи.

 

За да предотврати това КОНТРАКС заложи на двойно защитена система за известяване в реално време. Алармите от възникване на инцидент се получават директно в главния комуникатор. Той е свързан постоянно посредством мобилни мрежи (без значение къде по света се намира и без значение кой е оператора) с облачен сървър, където се извършва анализ и алармиране до заинтересуваните лица, с цел да знаят навреме и реагират моментално на място. Системата работи дори и когато електричеството отпадне.