КОНТРАКС влиза в новата финансова година със стабилни приходи и нарастващи пазарни позиции в корпоративния сектор

от 19/02/2019

 

През 2018 г. КОНТРАКС АД затвърди пазарните си позиции на водещ системен интегратор, като успя да отбележи ръст от 67% на приходите, надхвърляйки 60 милиона лева.

 

Новост за компанията е промяната в мениджърския екип.

 

От края на 2018 година начело застана Николай Йорданов в качеството си на изпълнителен директор на „Контракс“ АД. Роден 1984 година, завършил е Софийска математическа гимназия, международни отношения в УНСС и MBA в Нотингамския универеситет. Работи в „Контракс“ от 2008 година заемайки последователно позициите: търговски представител, търговски мениджър и прокурист. Позицията директор маркетинг и продажби зае Лили Дакова. Тя е във фирмата от 2006 година и заема последователно позициите административен секретар, продукт мениджър софтуерни решения, търговски мениджър и ръководител търговски отдел.

 

„През 2018 екипът на „Контракс“ АД успя да се справи с множество предизвикателства и да доведе докрай значими обществени проекти, както и да помогне за развитието и растежа на редица компании, посока, в която фирмата би искала да продължи да се развива и да се утвърждава като пазарен дял.“ – в обобщение сподели Николай Йорданов, изпълнителен директор на „Контракс“ АД.

 

За трета поредна година оборотът бележат ръст, повишават се приходите от системна интеграция, сервизни услуги, разработка на софтуер. Реализацията от корпоративния сектор е 63% спрямо общия дял и бележи най-голям ръст.

 

Най-значимият проект за 2018 година с продължение и през 2019 г. е изграждането и пускането в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия в „ЧЕЗ Разпределение България“, включваща подмяна на конвенционалните електромери със смарт устройства, изграждането на комуникационна среда, софтуерна платформа за събиране на данните и интеграция с ERP системата на най-голямия дистрибутор на електроенергия в България.

 

В корпоративния сектор други по-големи проекти са изградените системи за управление на печата в банка ДСК и ОББ.
И през 2018 г. „Контракс“ АД беше надежден партньор на българското образование. За училищата и детските градини бяха доставени множество интерактивни дъски, мултимедии и компютри, които развиват интерактивния подход в обучението на учениците и децата, събуждайки интереса към придобиването на дигитални знания от подрастващите. За университетите фирмата достави множество компютърна и комуникационна техника, изпълни редица иновативни проекти, изгради няколко дейта центъра.

 

Сред по-значимите проекти в публичната сфера са изградената информационна система на Столичния общински съвет, с която се осъвременява начина на провеждане на неговите редовни заседания и се оптимизира вземането на решения по важни обществени въпроси, както и надграждане на системата на Столична община за обработката на неспешни сигнали, като бе разработено мобилно приложение за връзка с Контактния център.

 

„Контракс“ АД е група от фирми, специализирани в системна интеграция, дистрибуция, инженеринг, аутсорсинг, разработка на софтуер, интернет услуги и производство. Богатият спектър от продукти и услуги, както и различната специализация на екипа на „Контракс“ АД, дават възможност за изпълнение на комплексни решения. „Контракс“ АД разполага с най-голямата сервизна мрежа за ИКТ услуги в страната. Всички центрове осигуряват качествено и високо ниво на обслужване.