Националната здравна информационна система - мощно средство за анализ на всички процеси в здравеопазването

от 09/08/2017

На национално ниво в здравеопазването у нас липсват множество регистри, системи и подсистеми. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) получава ежемесечно, а в някои случаи и ежедневно отчети от лекари, клиники и болнични заведения, но там не постъпва информация за платени прегледи или за болничен престой в болница, която не работи по Здравна каса, например: една немалка част от болниците за репродуктивна медицина не са договорни партньори на НЗОК, над 50% от стоматолозите също не работят с касата. Всички платени рецепти, които не се реимбурсират по Здравна каса, също не се отчитат там. Информация се събира, но тя е непълна. Ако се направи специализирана образна диагностика и се заплати, защото по Здравна каса се налага да се чака, то тя няма да се отчете по никакъв начин, а резултатите от нея ще останат само в болничното заведение, където е направена. От друга страна по закон, ако си смени личния лекар, трябва да се обмени информация и цялата налична такава от досегашния личен лекар на пациента да отиде при новия. На национално ниво няма стандарт за електронно здравно досие и не се знае каква информация и в какъв формат трябва да се прехвърли.

 

Националната здравна информационна система (НЗИС) представлява съвкупност от регистри, нормативни документи и системи, които ще позволят да се събира стандартизирана информация за здравния статус на пациентите и ще дадат възможност за достъп до тази информация на здравните професионалисти. Тя ще се ползва от здравните професионалисти, но тя ще бъде особено полезна и за самите граждани – пациенти, които ще имат достъп до цялата информация за своето здраве. Ако всеки може сам да си провери в интернет какви прегледи са му направени, какви епикризи са му написали, ще е доста трудно да се пишат дейности, които не са извършени реално.
НЗИС ще бъде едно мощно средство за анализ на всички процеси в здравеопазването. Натрупването на стандартизирана информация дава възможност за включване на статистически методи за нейната обработка. Лесно могат да се направят аналогии между две малки общински болници с еднаква структура на отделенията и брой легла и да се провери защо в едната има такъв бум на раждане на недоносени деца, например.


„Екипът на КОНТРАКС на база на дългогодишния си опит и ежедневна работа с над 6 хиляди лекари ползващи фамилията от продукти „Хипократ“ има натрупан опит и експертиза, които му дават увереност да бъде сред двигателите на процеса по въвеждането на НЗИС.“ – сподели Яко Пилософ, заместник изпълнителен директор на КОНТРАКС, който гостува днес в студиото на „Дарик радио“.


Всяка сряда в "Дарик кафе" от 8:00 до 8:30 ч. гостуват експертите на КОНТРАКС по теми от обществено значение. Компанията празнува 25 години от своето създаване и е сред водещите доставчици на информационни и комуникационни системи.

Днес КОНТРАКС е група от фирми предоставящи богат спектър от продукти и услуги, с над 450 професионалисти, изпълнява комплексни проекти, адаптирани към конкретните нужди на своите клиенти, сред които са имената на повечето големи държавни и частни организации.


За актуални публикации от участията ни в "Дарик кафе" можете да ни следвате и в социалните мрежи - Facebook, LinkedIn, както и да задавате въпроси към нашите експерти.