Нов цифров планетариум в Астрономическата обсерватория в град Ямбол бе изграден от екипа на КОНТРАКС

от 30/06/2021

Проектът е уникален за Югоизточна България и представлява интеграция на множество лазерни прожектори, компютърна техника и специализиран софтуер. Постигната е технология за тримерно сферично кино, даваща много голяма резолюция и постигаща най-висок стандарт сред проекционните системи. Решението позволява прожекцията на сферично изображение с много по-висока разделителна способност, водещо до възможността за детайлна визуализация на обекти. Успоредно с визуализацията, за максимален комфорт е осигурена и шест канална озвучителна система с 3D саунд, при който звукът следва движението на обектите. Финалният резултат е цялостното възприятие, максимално близко до реалното.

Планетариумната система позволява използването на приложения като:

  • планетариум и стелариум, демонстриращи звездните тела и тяхното движение по небесната сфера;
  • възможност за наблюдение на небето в определен ден и час, както и място на земната повърхност;
  • движение на спътници около земята;
  • наблюдение на отдалечени планети;
  • виртуални разходки в космоса;
  • визуализация на карти с обемно представяне на терен и релеф, виртуална разходка из отдалечени галактики;
  • множество филми, специализирани за прожекция върху сферична повърхност.

Решението ще позволи на служителите от планетариума да създават собствени програми и продукции. И нещо повече, ще могат да организират тематични класове на обучение, посещение на граждани, обучения в различни направления като космос, география, топология, подводен свят и др. Ще може да се използва също така и за прожектиране на комерсиални и забавни програми и филми. Не на последно място, проекта ще спомогне за повишаване интереса на деца и възрастни от цялата страна към град Ямбол като туристическа и културна дестинация.