Общинските съвети на Велико Търново и Петрич въвеждат електронни заседания

от 29/07/2016

КОНТРАКС изгради две нови системи за електронно заседание на Общинските съвети на общините Велико Търново и Петрич.


Новата информационна система осигурява на местните власти лесен, достъпен и интегриран подход за комуникация. Тя е част от единния и унифициран подход по реализацията на електронно управление в двете общини.


Всеки общински съветник разполага със специално програмиран таблет. Устройствата са свързани в мрежа, до която достъп имат само ползвателите на информационната система. Всeки потребител на системата има свое потребителско име и съответните права за работа в нея. Посредством web-базираното приложение се облекчава и ускоряват процедурите по отправянето на питания, разглеждане на точките от дневния ред, гласуване, включително и поименен вот.


Ползите от системата са многобройни - времето за подготовка на една сесия намалява в пъти, съкращава се времето за заседание, създава се ред в залата. Бързо и ефективно се отчитат и обработват резултатите след всяко заседание, включително и за кворума. В резултат Общинският съвет работи по-ефективно, спестяват се и разходите за хартия и консумативи. Чрез системата за безхартиено заседание се повишава прозрачността при вземането на решения, улеснява се и комуникацията между общинските съветници. 

Галерия