Преди броени дни бе открита Лаборатория по Интелигентни Транспортни Системи в Техническия университет, филиал Пловдив, изградена съвместно с екипа на КОНТРАКС

от 20/06/2022

 

На 14.06.2022 беше открита завършената Лаборатория по Интелигентни Транспортни Системи в Техническия университет филиал Пловдив. Проектът е част от центъра за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Контракс беше водещ изпълнител на проекта.

В обхвата на проекта се включва изграждането на портална рамка тип „пасарелка“ над булевард „Санкт Петербург“ върху 6 ленти за движение. На тази портална рамка са инсталирани две табла тип VMS (Variable Message Sign), 6 различни видове WiM (Weight in Motion), трафик броячи 12 ANPR камери за разпознаване на регистрационните номера на Пътните Превозни Средства (ППС), 2 броя Laser infrared scanner за разпознаване на габаритите – дължина, ширина и височина на ППС, Пътна метеорологична станция. В шкафовете с контролерите на всички сензори са монтирани резервирано захранване, което осигурява работата им дори при липса на електроснабдяване.

Вътре в сградата на Техническия университет, филиал Пловдив, са изградени две помещения – едното е сървърно, а другото е същинската лаборатория. Лабораторията е оборудвана с мебели, компютри, екран и прожектор. Свързана е през локалната мрежа със сървърното и пасарелката, като се ползва оптичен кабел. Специализиран софтуер позволява анализа и сравнението на отделните ANPR камери, WiM сензори и друго оборудване при различни метеорологични условия – дъжд, сняг, мъгла, ниски и високи температури. Справките могат да се ползват от общината и общинска полиция за анализ на трафика в различните часови зони и да се изпраща информация при инцидент, задръстване, ремонт на пътя и т.н. Ръководителите на лабораторията и докторанти са обучени за работа със специализирания софтуер. С помощта на доставените биосензори ще може да се следи физиологичното състояние на диспечерите при извънредна ситуация. Ще могат да се измерят и анализират параметри като – честота на пулса, честота на дишането, ЕКГ, сатурация, температура на тялото, състав на издишаните газове и др. Това ще определи състоянието на стрес при инцидент и способността за правилна реакция.

В тази модерна лаборатория ще могат да преминават подготовка студенти по тази нова специалност ИТС и да навлязат в тънкостите на този вид системи. От възможностите на лабораторията могат да се възползват и специалисти от АПИ с цел правилен избор на сензори и оборудване при изграждането на автомагистрали и първокласни пътища и тунели.

КОНТРАКС осъществява гаранционната поддръжка на системата.