Предизвикателствата на работата от вкъщи и как да се справим с тях

от 23/04/2020

 

Живеем в свят на постоянни промени и днес вече почти всеки от нас използва дигитално работно пространство.

Какво е дигиталното работно пространство?

Това не е само притежание на мобилно устройство и аксесоари за работа и комуникация, това е цялостен подход към начина, по който служителите достъпват и използват нужните им бизнес приложения. Дигиталното работно пространство трябва да осигури възможност на служителите да работят безпроблемно от всяко място и от всяко устройство, сигурно и без риск за данните на компанията.

Много фирми са сблъскаха с предизвикателството бързо да оборудват служителите си за работа от вкъщи, чрез закупуване на преносими компютри, монитори и аксесоари за ежедневната им дейност, както и инсталиране на инструменти за отдалечен достъп до ресурсите на компанията. Този подход в краткосрочен план решава проблема за непрекъсваемост на бизнеса, но в дългосрочен план би могъл да изложи на риск данните на компанията, поради недобро контролиране на това какви данни и откъде ги достъпват служителите. Както знаем, най-големите пробиви в сигурността идват през крайните устройства.

Как да решим задачата?

Нужна ни е стратегия и адаптиране на добрите практики към конкретния ни бизнес. Някои от най-важните изисквания за успех са:

 • Мотивирани и доволни от отдалечената работа служители
 • Осигуряване на достъп до служебни приложения по всяко време и от всяко място
 • Съвременно и надеждно управление на крайните устройства
 • Управление на сигурността на данните
 • Автоматизация за бързо и лесно провизиране на работни места
 • И не на последно място – надеждна поддръжка на крайните устройства за непрекъсваемост на бизнеса

 

Ключов фактор за добри бизнес резултати в условията на криза са мотивираните и креативни служители, тези които виждат в предизвикателствата шанс, а не пречка. Създаването на удобство на работа включва подходящ клас устройства с високо ниво на гаранционно обслужване, възможност за работа от лични устройства, достъп до корпоративните приложения по всяко време и от всяко място. За ИТ мениджърите и администраторите това може да се окаже сериозно предизвикателство от гледна точка на сигурността на данните и непрекъсваемостта на услугите/бизнеса.

 

КОНТРАКС, заедно с нашите партньори от Dell Technologies използваме цялостен подход за създаване на среда за дигиталното работно пространство:

 • Бизнес клас крайни устройства (преносими компютри, микро компютри и тънки клиенти, монитори, периферни устройства) за работа с възможност за денонощно гаранционно обслужване от сертифицирани инженери на КОНТРАКС, покритие на разливи и счупвания, проактивно обслужване и алармиране
 • Защита на корпоративните данни чрез защита на крайните устройства
 • Надежден достъп до корпоративните приложения и данни чрез модерно управление на крайните устройства – без значение от използваната операционна система и тип устройство; с възможност за предварителна инсталация още във фабриката, без доплащане за услугата
 • Цялостно решение за виртуални работни места – хиперконвергирана инфраструктура, предварително оразмерена за брой и тип виртуални работни места Dell EMC VxRAIL
 • Цялостно решение за бекъп, репликация, дедупликация, възстановяване и моментален достъп на данните, анализ, възстановяване на данните при случаи на бедствия и аварии

 

КОНТРАКС е водещ системен интегратор в България. Притежава широко портфолио от технологии и висока експертиза във внедряването на комплексни решения за бизнеса. Заедно със своя дългогодишен партньор Dell Technologies предлага широк набор от крайни потребителски устройсва, периферия, ИТ инфраструктура и софтуер.