Решения за термоконтрол от Dahua срещу разпространението на COVID-19

от 03/11/2021

Като обществено отговорна медиа bTV Media Group осъзнава значимостта от превенцията на разпространението на COVID-19 сред българското население, ето защо медийната компания взема решение да въведе специален режим за проверка на лицата посещаващи сградите им като въвежда термоконтрол на своите входове.

 

В тази им ангажираност, на помощ се отзова екипът на КОНТРАКС, който след оценка на текущото състояние и спецификата на входно-изходните точки на сградите на bTV Media Group, препоръча комплексно решение на Dahua – терминал за контрол на достъпа с комбиниран мониторинг на температурата, лицево разпознаване и възможност за проверка на цифров COVID сертификат одобрен на територията на ЕС, а именно Dahua терминали: DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1.

Инсталирани са на три от входовете към сградите на групата, чрез които се извършва допълнителна проверка на всички влизащи лица . При отчитане на повишена телесна температура на някое от преминаващите лица, отговорните служители  по контрола биват сигнализирани, а лицето с повишена температура, не  бива допускано до територията на организацията.

Галерия

С инвестицията в използване на допълнителни средства за контрол и борба с разпространението на COVID-19, bTV Media Group, разширява своите социално-отговорни инициативи, с които се цели преодоляването на важни проблеми, които касаят цялото ни общество.