Стартира първият национален виртуален хакатон за .NET програмисти

от 02/02/2016

От 1 февруари до 13 май 2016 г. .NET програмисти от цяла България могат да се включат със свои идеи и софтуерни разработки в Hack Tech Challenge 2016 – инициатива на „Контракс“ АД. Състезанието ще се проведе във виртуална среда на адрес: http://hacktech.kontrax.bg/ по три общественозначими теми: електронно образование, електронно здравеопазване и интелигентно управление на градовете.

От февруари 2016 г. стартира набирането на участници от цялата страна. Идеите ще бъдат оценявани от експертно жури, което ще следи за покриването на следните критерии: иновативност и приложимост за България, бизнес ориентираност и насоченост към клиентите, да решава (реален/ осъзнат) проблем на потребителите, степен на завършеност на разработения прототип, потенциал за доразвиване, разширяване и надграждане, както и въздействие (социален ефект). Ще бъдат приемани разработки – прототипи от типа работещ като (works-like) и/или изглеждащ като (looks-like) финалната идея на участниците.

На победителите ще бъдат връчени парични и материални награди. Най-добрите идеи и разработки ще получат възможност от „Контракс“ АД за финансиране, менторство и подкрепа за стартиране на реален бизнес. Официалното връчване на наградите ще бъде на 13 май 2016 г.

Събитието се провежда за първи път, но идеята е да се наложи като инициатива и сцена за изява на нови и бъдещи таланти и иноватори сред подрастващото и младо поколение, които да бъдат мотивирани да развиват своите знания и умения в информационните и комуникационни технологии, както и да намират по-добри възможности за реализация на пазара на труда в България.

КОНТРАКС е група от фирми, специализирани в системна интеграция, дистрибуция, инженеринг, аутсорсинг, разработка на софтуер, интернет услуги и производство. Богатият спектър от продукти и услуги, както и различната специализация на екипа на КОНТРАКС, дават възможност за изпълнение на комплексни решения. КОНТРАКС разполага с най-голямата сервизна мрежа за ИКТ услуги в страната.

Фирмите от групата КОНТРАКС имат директни споразумения и статут на официален представител на световни лидери в областта на комуникационните, компютърните, софтуерните и офис продукти, решения и технологии.