Столичният общински съвет заседава по нов начин от началото на годината

от 19/04/2019

Столичният общински съвет от началото на 2019 г. провежда своите заседания с помощта на информационна система изградена изцяло от екипа на КОНТРАКС. Благодарение на нея е възможно заседанията да бъдат излъчвани и на живо. Интеграцията й с деловодната система на Столична община прави възможно постъпването на актуална информация за всеки въведен в нея доклад.

 

Системата подпомата по-добрата организация на потока от информация между звената, подготвящи материали за заседанията, секретариата и външни организации. През нея се извършва предварителната подготовка на дневния ред за заседанията на комисии и Общински съвет.

 

Отделни нейни функционалности подпомагат работата по време на самите заседания на комисии и на сесии. Осигурено е управление в реално време на искане на думата за изказвания на общинските съветници. Решенията се взимат чрез електронно гласуване и записване на поименните резултати. Отразява се в реално време хода на заседанието – обсъждани точки, изказвания и гласуване. Изготвят се в системата протоколи от проведените заседания. Налице е възможност за изпращане на необходимите за провеждането на сесията документи по електронен път.С внедряването на новата система за провеждане на заседанията на Столичния общински съвет се оптимизират цялостно процесите. Намалява се времето за обработка и придвижване на преписки и документи. Съкращават се разходите. Гарантира се ред и стриктно спазване на правилника. Управлението на заседанията е лесно, създава се обща база данни за съхранение на информацията. С нея става възможна едновременната работа на всички общински съветници. Предоставя се достъп до актуална информация във всеки един момент. Бързо се генерира протокол от заседанията, както и става възможно бързото търсене в архив, изготвяне на справки и др.

 

КОНТРАКС има изградени досега над 20 информационни системи за провеждане на заседания на общински съвети в страната. За всяка конкретна община се изготвя индивидуално решение, което най-добре да отговаря на нуждите й и да повиши ефективността й.

 

Драгомир Манов
Драгомир Манов

директор "Развойна дейност"

Dragomir.Manov@kontrax.bg