VMware the Game Changer

от 21/10/2020

Какви технологични иновации и нови продукти бяха представени ексклузивно на VMworld 2020

VMware е компания, която от самото си основаване създава технологични иновации, които подпомагат и улесняват бизнеса. Днес, повече от всякога, нейните продукти са дигиталната основа, върху която се изгражда непрекъсваемост на операциите, защита на данните, гъвкавост на ИТ системите. 

На VMworld 2020 компанията обяви новости в портфолиото си, в следните направления: 

  • Сигурност на данните 
  • Multi-cloud / използване на множество облачни структури 
  • Модернизация на приложенията 
  • Виртуална облачна мрежа 
  • Дигитално работно място 
  • 5G решения за телко оператори 

На фокус тази година са редица подобрения в областта на  мрежата и сигурността на данните и приложенията, независимо къде “живеят”. Това се налага от тенденцията компаниите да използват гъвкавостта на хибридния облак, отдалечената работа на служителите и нарастващия обем данни в периферията (т.нар. Edge). Сред тях са: 

VMware Secure Access Service Edge (SASE) Platform като най-добрата комбинация за уеб сигурност, с основни елементи VMware SD-WAN, Cloud Access Service Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG) и изолация на отдалечен браузър, NSX Stateful Layer 7 Firewall SaaS, Zero Trust мрежов достъп, Edge Network Intelligence за т.нар. predictive анализ на мрежата, базиран на машинно обучение, осигуряващ непрекъсваем достъп и сигурност на отдалечените потребители и IoT устройства. 

VMware Carbon Black Cloud Workload, осигуряващ надеждна защита на работните процеси и приложения, независимо къде работят - в среда на частен, публичен или хибриден облак. Тясно интегриран с vSphere и vCenter и предоставя сигурност без необходимост от инсталиране на агенти, което значително намалява натоварването на системите и увеличава интеграцията и колаборацията с други решения за сигурност. Планирано е в следващите месеци да се анонсира подобно решение и за Kubernetes. 

VMware Container Networking with Antrea - решение за мрежата в контейнер клъстерите, което ще е интегирано в VMware NSX-T и vSphere 7 with Tanzu. 

VMware NSX Advanced Threat Preventionкойто комбинира функционалностите на дистрибутиран IDS/IPS и анализ на мрежовия трафик, базиран на изкуствен интелект. Това решение дава възможност да се защити east-west трафика в каквато и да е среда, на какъвто и да е работен процес/workload. 

VMware обявиха и няколко ключови подобрения в продуктите си, които дават свобода на клиентите да се фокусират върху бизнеса и приложенията, необходими за функционирането му, а не върху хардуерната среда. 

Тук ще отбележим Project Monterey, естествено продължение на усилията на VMware да отговори на тенденциите в съвременните приложения 

Става дума за нова архитектура на VMware Cloud Foundation, която дава възможност за интегриране на bare metal операционни системи и приложения чрез използване на SmartNIC технология.  

Какви са предимствата: 

  • преместване на изчисленията по мрежова обработка от процесорите към SmartNIC - намалява се натоварването на процесорите и се освобождава ресурс за други операции 
  • консистентни операции за всички приложения, независимо от прилежащия хардуер и операционна система, улеснявайки управлението на цялата инфраструктура 
  • модел на Zero-trust сигурност чрез преместване на функциите по мрежова сигурност към SmartNIC за защита на ниво приложение 
  • преместване на сторидж мрежовите операции към SmartNIC - отново за редуциране на натоварването на процесорите и оптимизация на сторидж капацитета чрез компресия, криптиране и erasure encoding, без да това да отразява на производителността на системата