Линднер България

Проект

Изграждане на структурна кабелна система в офис на Coca Cola Enterprises

Възложител

"Линднер България" ЕООД

Цел на проекта

Изграждане на надеждна и скоростна комуникационна инфраструктура в офиса на Coca-Cola Enterprises.

 

Структурната кабелна система (СКС) е изградена с компоненти на Systimax /CommScope/ - американски производител, дългогодишен безспорен лидер в тази област. В продължение на няколко години (поради постепенното разрастване и поетапното наемане на офисни площи) на територия от близо три декара (етаж от столичен МОЛ) е изградена СКС за над 1500 бр. информационни порта. Осигурената скорост до всяко работно място е от 10 Gbps и е изпълнена с cat. 6a / Class Ea компоненти. Качеството на системата е гарантирано директно от производителя и е подкрепено с 20 годишна гаранция. Кабелните трасета са реализирани скрито, в двойния под, като по този начин се осигурява и необходимата гъвкавост на системата.

 

В ролята си на изпълнител КОНТРАКС извърши всички необходими дейности по проектиране на новата мрежа, доставка на необходимото оборудване, монтаж, инсталация и конфигуриране, както и цялостно изграждане, тестване, сертифициране и пускане в експлоатация на модернизирана СКС, отговаряща на най-съвременните стандарти и изисквания.

Решение

Модерна комуникационна инфраструктура, която гарантира висококачествена и надеждна среда за пренос на глас, данни и видео и гарантира покритие на нарастващите изисквания към локалните мрежи за поне 20 години напред.