Променливи пътни знаци

Много от инцидентите по пътищата стават защото водачите не успяват да реагират навреме на възникнали ситуации и да избегнат инцидент. Съществуват множество технологични решения, които увеличават времето за реакция на водачите, едно от които са променливите пътни знаци.

Променливите пътни знаци са електронни пътни знаци, които позволяват на оператор или автоматично да се предава информация на участниците в движението за конкретни събития. Такива знаци могат да предупреждават за задръствания, аварии, работа на пътното платно, изменение на движението по различни ленти или ограничение на скоростта на определени участъци от пътя.

Предлаганите от нас променливи пътни знаци могат да бъдат адаптирани към широк кръг потребителски изисквания. Те могат да бъдат монтирани на портални рамки или индивидуално. Могат да бъдат интегрирани в знак естакади или да се инсталират отделно, да се ползват като самостоятелно решение за показване на ограничения на скоростта или за предупреждения за опасност при опасни участъци по автомагистрала. Клиентът може също така да избере набор от символи, най-подходящи за проекта.

  • Използваният контролер може да управлява до 8 LED табла
  • LED табла с напрежение от 25 V до 42 V, ток от 1.5 mA до 40 mA
  • Един контролер работи с до 4 знака (например А-знак, заедно с B-знак и мигаща светлина)
  • Интерфейс RS485 сериен интерфейс
  • Електрическа безопасност HD 638 S1: 2002 + A1: 2008/ HD 60364-4-443: 2006

Примерни знаци

Оптично представяне

Цвят: C2 (съгл. EN 12966)
Яркост: L3/ L3* (съгл. EN 12966)
Съотношение на яркостта: R3 (съгл. EN 12966)
Еднородност: отговаря на изискванията (съгл. EN 12966)
Видимо трептене: отговаря на изискванията (съгл. EN 12966)