Системи за оповестяване

КОНТРАКС може да изпълни всички дейности необходими за изграждане и поддръжка на такива системи.

 • Проектиране на системи за оповестяване
 • Акустично планиране на зоните на покритие
 • Радио планиране на зоните на покритие
 • Изграждане на системни решения посредством интеграция на външни сирени, вътрешни системи за гласово оповестяване и радио, телефонна и сателитна комуникационни системи, контролен център
 • Проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всички компоненти на системите за оповестяване

 

Основни функции на системите за оповестяване

 • Модулна система
 • Променливи съобщения за оповестяване с DSP (цифрова обработка на сигнала)
 • Изключително висока ефективност db / A
 • Управление на мощността на сигнала
 • Приспособяване към промените в напрежението на батерията
 • Възможно е зареждане на батерията чрез слънчева клетка
 • Защита срещу късо съединение
 • Контрол на температурата
 • Режим на изпитване на системите на сирените “тих тест”
 • Автоматична система за изпитване
 • Статус индикатор
 • Микропроцесорно управление на функция за наблюдение на системата
 • Софтуер за диагностика на място
 • Две батерии
 • Ниво на изходна мощност 300-600 W RMS на усилвател
 • Устойчиво на морска вода покритие

 

Контролен център

 • Гъвкава мулти мониторна система, която позволява наблюдение на всички данни едновременно
Монитор 1 следи за задействане на сигнали, управление на базите данни и софтуерни функции.
Монитор 2 визуализира карта
Монитор 3 се настройва според потребителските изисквания
 • Съобщение за оповестяване на единични сирени или група от сирени
 • Сканиране статуса на сирените
 • Модификация на данните за сирените
 • Промяна на данните за радиосистема
 • Директен запис на съобщение за оповестяване
 • Карта с функция мащабиране и драг режим
 • Искане на статуса на всички сирени
 • Автоматично съхранение на статуса на цялата входяща информация
 • Различни потребителски профили, които позволяват да се определят индивидуалните права на потребителя в системата
 • Бързо задействане на сигнали в случай на бедствие
 • Свободен запис на съобщение за оповестяване за информиране на хората независимо от ситуацията
 • Избор от предварително определени групи за предупреждение за ускоряване на процеса
 • Възможност за образуването на динамична група, която да реагира на непредвидени спешни случаи
 • Автоматична заявка за статуса на всички устройства, за да се реагира бързо в случай на грешки