Системи за следене на обстановката по пътищата

Cross се занимава с пътна метеорология от 1995 година. Компанията е с многогодишен опит в разработка и инсталиране на пътни метеостанции, с които компанията предлага необходимата информационна поддръжка на специалистите по зимно почистване на пътищата. В тази област фирмата е насочила своите усилия в разработката на софтуерни решения, които са уникални по своите възможности.

CrossMet

Пълнофукционална пътна метеорологична станция от висок клас за автоматично събиране и предаване на метеорологически данни и информация за състояние на пътното покритие за специалистите от техническите служби. CrossMet е основно апаратно средство за получаване на метеорологически данни. Станцията има добра репутация на надеждна и гъвкава система. С нейна помощ се реализира ранно оповестяване за опасни ситуации на пътя като замръзване, заледяване, мъгла, силен вятър, валежи – сняг и дъжд. Нивото на интелект, заложено в станциите, позволява директно управление на променливи пътни знаци (variable message sign).

Основни предимства

 • Отворена платформа за събиране на данни
 • Надеждност, проверена при тежки условия за работа
 • Огромни възможности за настройка и добавяне на нова функционалност

Основни характеристики

 • Комплект от сензори, който може да варира в зависимост от нуждите на клиента
 • Температура на въздуха, относителна влажност, посока и скорост на вятъра, условия на пътя и температура на повърхността на пътното платно (обледяване) валежи, видимост, телеметрични датчици и други
 • Видеокамери за мониторинг на състоянието на пътя
 • Разширени възможности за връзка
 • Възможност за използване на алтернативен източник на електрическо захранване

METIS

Комплексна система за пътна метеорологична информация. Тя е уникално софтуерно решение на единна платформа, предназначено за предаване и представяне на пътни метео данни, които позволяват потребителите да имат пълна информация за променящите се метео условия по пътищата в реално време. Всички достъпни източници на метеорологична информация се интегрират в едно приложение: пътни метеорологични станции, метео прогнози на хидрометео центрове, SSWM, изображения от видеокамери, анимация на радарни данни и др. Системата METIS може да се настройва в съответствие с конкретните технически условия на потребителя, включително езикови версии, данни от местни хидро-метео центрове и съществуващите пътни метеостанции.

Комплексна система за пътна метеорологична информация Status map

Основни предимства

 • Единна софтуерна платформа за всички пътни метеорологични данни
 • Реална технологична автономност
 • Възможност за настройка и с възможност за развитие
 • Предназначена е за специалисти по техническо обслужване на пътищата през зимния период

Основни характеристики

 • Софтуерна система, изградена на единна платформа за изобразяване на различни достъпни прогнози за времето по пътищата
 • Интерактивно изобразяване на данните с помощта на карти, (анимирани) изображения, графики таблици и текст
 • Комплексно и едновременно с това удобно за работа приложение
 • Система за информиране по SMS/ E-mail
 • Онлайн достъп от всеки компютър и Web-браузер, без необходимост от локална инсталация
 • Идентификация на потребителите и ролеви достъп
 • Отдалечена поддръжка

SSWM

Системата SSWM е една от най-комплексните и точни системи, съществуващи на пазара, за подпомагане вземането на решения за зимната поддръжка на пътищата.

Интегрираният модел прогнозира пътните условия, температурата на повърхността на пътното платно, температурата на замръзване, количеството валежи във вид на сняг за денонощието за всеки километър от пътната мрежа.

Система за подпомагане вземането на решения по поддръжка на пътищата е интегрирана в системата за прогнозиране на времето по пътищата METIS.

Основни предимства

 • Лесен за потребителя интерфейс
 • Ускорено внедряване и включване на нова пътна мрежа
 • Проверено на практика точно прогнозиране
 • Инструмент за държавните структури и специалистите, занимаващи се с безопасността на пътното движение

Основни характеристики

 • Комплексна система, която интегрира и синтезира всички източници на съответната информация
 • Достъпна чрез уеб програмата, защитена с парола
 • Прогнозиране на пътните условия, температура на пътната повърхност и почвата, както и температура на замръзване, количество валежи под формата на сняг
 • Почасова прогноза за следващия ден за всеки км участък от пътната мрежа

WMi

Индекс за зимно поддържане на пътища с анализ на разходите и възможност за фактуриране.

Системата WMI е решение, което осигурява пълен контрол на разходите за поддръжка на пътищата през зимата, независимо от местоположението, климатичните условия и дължина на пътната мрежа на различни подизпълнители.

Системата осигурява пълен контрол на финансирането на поддръжката по пътищата през зимата, независимо от местоположението, климатичните условия и дължината на пътната мрежа.

Winter Maintenance Index (WMI) е система за задълбочен анализ и внимателно сравнение на показателите за поддръжката на пътищата през зимата (например: третиране със соли, снегопочистване) и разходите в зависимост от действителните метеорологични условия в дадена пътна мрежа. Целта на WMI е предоставяне на обективна оценка за тежестта на зимата и по-специално сравняване на показателите на различните изпълнители на пътна поддръжка, които работят в различни среди, чрез използването на сравнителен метод.

Основни предимства

 • Уникална система
 • Опит в използването: 9 години/ 50 000 км пътища
 • Най-съвършената система за контрол на разходите за поддържане на пътища през зимата между всички, съществуващи на пазара
 • Дистанционна поддръжка чрез Интернет
 • Независима от климатичните условия, релефа, надморската височина, дължина на пътната мрежа
 • Бърза корекция при промени в условията на изпълнителите на поддръжката
 • Икономия на разходите и оптимизиране на поддръжката

Основни характеристики

 • Цялостен анализ на зимно поддържане на пътищата в зависимост от действителните метеорологични условия
 • Определяне на регионални/ национални "стандарти за зимно поддържане"
 • Определяне на регионите с максимално ниво на зимна поддръжка, което води до оптимизация на разпределението на средствата
 • Подробна финансова проверка на фактури на подизпълнителите
 • Бързо откриване на грешки в фактурите