Systimax

Commscope предлага следните SYSTIMAX продуктови линии, всичките са „Exceed” – надвишаващи значително техническите параметри, изисквани по стандарта:

 

SYSTIMAX PowerSUM (Exceeding Category 5e)

UTP компоненти за изграждане на Category5E мрежи. PowerSUM не само покрива всички спецификации за производителност на Category 5e мрежи, но разширява полезната честотна лента до 155.5 MHz. SYSTIMAX PowerSum преносният канал осигурява пренос със скорости до 1.0Gbps.

 

SYSTIMAX GigaSPEED XL (Exceeding Category 6)

UTP компоненти за изграждане на Category 6 мрежи. SYSTIMAX GigaSPEED е завършена и напълно съвместима с по-старите версии система, която покрива всички специфицирани в ISO/IEC и TIA стандартите изисквания спрямо Category6/ClаssE за работа до 250MHz и осигурява възможност за трансфер на данни със скорост 1.2Gbps по целия преносен канал, използвайки протоколи 1000Base-T и 1000Base-TX.

 

SYSTIMAX GigaSPEED X10D(Augmented Cat.6/Class Ea)

Революционна технология, гарантираща 10Gbps трафик върху мед до 100m чрез протокол 10G-BaseT върху честотна лента от 500MHz. 
Преносният канал на GigaSPEED e изграден от следните пасивни неекранирани и екранирани компоненти:

 • 1091/2091/3091 4-чифтов UTP кабел
 • 1291/2291/3291 4-чифтов FTP кабел
 • 1100GS5, PM–GS5 неекранирани разпределителни панели
 • M2000, M3000 и M3200 модулни разпределителни панели с RJ45 портове
 • MGS500 (неекраниран) и MFP520 (екраниран) информационни изводи RJ-45
 • GS10E (UTP) и G10FP (FTP) свързващи кабели (RJ45-RJ45)

 

SYSTIMAX VisiPatch TM 360° System

Уникална система за подвеждане и аранжиране на инсталационни и свързващи кабели, позволяваща:

 • Голяма гъстота на портове
 • Компактен, ергономичен и елегантен дизайн
 • Лесен достъп до свързващите кабели
 • Проста и удобна система за надписване
 • Поддържа 1Gbps и 10Gbps приложения

  Оптичните продуктови линии на Systimax включват широка гама оптични кабели за вътрешносграден и външен монтаж, LC, SC и ST II+ конектори, оптични разпределителни панели и розетки, свързващи оптични кабели:

 

SYSTIMAX OptiSPEED

Оптични мултимодови компоненти (62,5/125μm) за изграждане на мрежи, гарантиращи скорости до 1Gbps (до 300m) чрез протокол 1000BaseSX, 1Gbps (до 600m) чрез протокол 1000BaseLX, 10Gbps (до 300m) използвайки CWDM 1300nm лазер. Загубите в изградения оптичен канал са с 50% по-ниски спрямо тези, специфицирани в стандартите.

 

SYSTIMAX LazerSPEED

Оптични мултимодови компоненти (50/125μm) от следващо поколение за изграждане на мрежи, позволяващи пренос на информация от 10Gbps (до 550m) и 1Gbps (до 1100m).

 

SYSTIMAX TeraSPEED 

Оптични едномодови компоненти (8.3/125μm) от следващо поколение за изграждане на мрежи, достигащи осигуряващи скорости от 100Gbps, а на разстояние до 10,000m и трафик от 10Gbps чрез протокол 10Gbase-L.

 

SYSTIMAX Intelligent Infrastructure Solutions (iPatch) 

Система за интелигентно управление на кабелни системи (наблюдение, управление и запис на събития в реално време в локална мрежа или през WEB).