30 Години успяваме заедно

Уважаеми клиенти, партньори и колеги,

 

през 2022-ра избрахме слогана „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ за нашата 30 годишнина, защото като че ли той най-точно отразява историята ни до момента.
Преминаваме успешно през трудни и славни моменти, растем в прехода и промяната, преодоляваме галопираща инфлация, девалвация, икономически и здравни кризи, люта конкуренция и продължаваме заедно.

 

Макар че „Контракс“ цени и изпълнява всички потребности и желания на своите клиенти в доста широка гама от продукти и услуги в сферата на информационните и комуникационните технологии, истинската сила на фирмата е изпълнението на комплексни проекти „до ключ“.

 

Процесът от проектиране и подготовка на документация, през доставка, логистика и финансиране, до инсталация, пускане в експолатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка е усвоен напълно и представлява нашето основно „know-how”.

 

Наличието на специалисти с разнородни интереси, умения и знания в областта на хардуера и софтуера, от системни инженери и архитекти, бизнес аналитици и разработчици през техници, монтажници и проект мениджъри правят възможни интеграцията на разнообразни продукти и решения в единни системи, отговарящи на конкретните нужди на клиенти- те ни.

 

В своята 30 годишна история „Контракс“ е изградил стотици ИКТ проекти в различни сегменти на икономиката: публичен, финанси и банки, транспорт и строителство, търговия и хотелиерство, производство и енергетика, образование и здравеопазване както в България, така и в чужбина.

 

Да изберем 30-те проекта на фирмата и да ги представим в тази книжка не беше лесна задача, но при подбора се водихме от критериите да покажем разнообразните възможности и производствен опит на нашия екип, да дадем предимство на иновативността, устойчивостта и обема, заложен в тях, което в цялост е било ключово за развитието на „Контракс“ в годините.

 

 

TOP30 от Успехите ни заедно:

 1. Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
 2. Компютърно обезпечаване на работни места за над 3000 GP-та
 3. Начало на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването
 4. Изграждане на структурирани кабелни системи за МВР в 365 поделения
 5. Мрежово обезпечаване и специфично оборудване за Министерство на труда и социалната политика
 6. Банка ДСК - услуги по осигуряване на печата
 7. Проект "Реформа на здравния сектор"
 8. Информационна система за управление на заседанията на общинските съвети в страната
 9. Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда
 10. Национална система за спешни повиквания 112
 11. Изграждане на център за аерокосмическо наблюдение
 12. Поддръжка на компютърната инфраструктура за Агенция по геодезия, картография и кадастър
 13. Доставка и инсталация на над 2000 преносими компютъра за Министерството на образованието в Албания
 14. Система за гласуване в Народно събрание на Република България
 15. Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)
 16. Цялостно обслужване и системна интеграция в обектите на Lilly Drogerie
 17. Техническо подсигуряване на общините в България по проект Е-Подем
 18. Внедряване на система за регистрация и наблюдение на превозни средства в Монголия
 19. Изграждане на контактен център за столична община (call.sofia.bg)
 20. Създаване и въвеждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища в България
 21. Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България
 22. Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3
 23. Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria
 24. Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно Управление
 25. Услуги по осигуряване на печата KBC BG
 26. Комплексни доставки на техника във всички български училища по проект на МОН
 27. Осигуряване на технологична миграция на клиентски устройства от HP към DELL за Visteon Electronics Bulgaria
 28. Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - ЧЕЗ
 29. Доставка и инсталации на ИКТ за най-големия магазин за строителни материали в България - Баухаус
 30. Разработване, внедряване и поддържане на национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

 

Галерия