Стандарти по ISO

КОНТРАКС работи по международните стандарти с внедрени система за качество ISO 9001, ISO 27001 за информационна сигурност, ISO/IEC 20000-1 за управление на информационни услуги, ISO 14001 за опазване на околната среда и ISO 45001:2018 за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Политика по управление на КОНТРАКС