Защита при сигнали за нарушения

Вътрешните правила обхващат реда и условията за подаване и разглеждане на сигнали, както и условията, реда и мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС и в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Вътрешни правила на “КОНТРАКС” АД за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения