Статии

Дигитална национална коалиция (ДНК) бе създадена на 10 юни 2014 в София като част от инициативата на Европейската комисия Grand Coalition for Digital Jobs.

Темата за иновативни решения и добри практики във висшето образование събра в хотел "Камена", Велинград, над 70 представители на висши учебни заведения и организации от цялата страна.

Закупуване на хардуерно оборудване по проекта „ХИПОКРАТ НЕО“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Контракс изгради сайт на Главна Дирекция "Охрана", www.gdo.bg.

КОНТРАКС в партньорство с Dell организира на 11 април 2014 събитие за Финансовия сектор.